• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ29 เต็ม ครึ่ง
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค
ออสเตรีย ลัสเตนัว
FC Superfund Pasching
เอฟซี ไลเฟริ่ง
เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์
คัพเฟ่นเบิร์ก
เอสเคยู อัมเสตทเทน
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต
ลาฟนิทซ์
เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์
เอสวี ฮอร์น
เอสวี รีด
เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน)
กราเซอร์ เอเค
เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา