• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ15 เต็ม ครึ่ง
เอสวี รีด
เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913
ออสเตรีย ลัสเตนัว
ลาฟนิทซ์
คัพเฟ่นเบิร์ก
เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา
เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์
เอฟซี ไลเฟริ่ง
FC Superfund Pasching
เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน)
เอสวี ฮอร์น
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค
กราเซอร์ เอเค
เอสเคยู อัมเสตทเทน