• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ14 เต็ม ครึ่ง
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต
เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์
เอสวี รีด
เอสเคยู อัมเสตทเทน
ออสเตรีย ลัสเตนัว
เอฟซี ไลเฟริ่ง
เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน)
คัพเฟ่นเบิร์ก
ลาฟนิทซ์
กราเซอร์ เอเค
เอสวี ฮอร์น
FC Superfund Pasching
เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913
เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์