• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ18 เต็ม ครึ่ง
เอสวี รีด
ออสเตรีย ลัสเตนัว
เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์
กราเซอร์ เอเค
เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์
เอสวี ฮอร์น
เอฟซี ไลเฟริ่ง
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน)
เอสเคยู อัมเสตทเทน
ลาฟนิทซ์
คัพเฟ่นเบิร์ก
เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา
FC Superfund Pasching
เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค