รอบ26 เต็ม ครึ่ง
คัพเฟ่นเบิร์ก
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค
เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์
เอสวี ฮอร์น
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต
FC Superfund Pasching
เอสเคยู อัมเสตทเทน
เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์
เอฟซี ไลเฟริ่ง
ออสเตรีย ลัสเตนัว
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน)
กราเซอร์ เอเค
เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา
เอสวี รีด
เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913
ลาฟนิทซ์