• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ23 เต็ม ครึ่ง
เอสวี รีด
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน)
ออสเตรีย ลัสเตนัว
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต
คัพเฟ่นเบิร์ก
เอสวี ฮอร์น
เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์
FC Superfund Pasching
เอฟซี ไลเฟริ่ง
เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913
ลาฟนิทซ์
เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์
เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา
เอสเคยู อัมเสตทเทน
กราเซอร์ เอเค
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค