• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ2 เต็ม ครึ่ง
ออสเตรีย ลัสเตนัว 2
เอสวี รีด 3
1
1
1
0
คัพเฟ่นเบิร์ก 4
ลาฟนิทซ์ 3
1
2
0
1
FC Superfund Pasching 1
เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา 3
3
1
1
1
เอสเคยู อัมเสตทเทน 1
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) 1
3
2
0
1
เอสวี ฮอร์น 2
เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ 3
2
2
1
1
กราเซอร์ เอเค 1 4
เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์ 1
2
0
2
0
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค 3
เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913 3
1
0
1
0
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต 1 1
เอฟซี ไลเฟริ่ง 1 2
4
4
1
2