• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ22 เต็ม ครึ่ง
เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค
เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์
เอสวี รีด
คัพเฟ่นเบิร์ก
FC Superfund Pasching
กราเซอร์ เอเค
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต
ลาฟนิทซ์
เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์
ออสเตรีย ลัสเตนัว
ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน)
เอฟซี ไลเฟริ่ง
เอสวี ฮอร์น
เอสเคยู อัมเสตทเทน
เอฟซี ดอร์นบิร์น 1913
เอสเค โววาท์ส สเตย์ยา