รอบตัดเชือก
Worldseries
Los Angeles Dodgers
8 : 3
Tampa Bay Rays
Los Angeles Dodgers
4 : 6
Tampa Bay Rays
Tampa Bay Rays
2 : 6
Los Angeles Dodgers
Tampa Bay Rays
8 : 7
Los Angeles Dodgers
Tampa Bay Rays
2 : 4
Los Angeles Dodgers
Los Angeles Dodgers
3 : 1
Tampa Bay Rays