รอบตัดเชือก
Worldseries
Boston Red Sox
8 : 4
Los Angeles Dodgers
Boston Red Sox
4 : 2
Los Angeles Dodgers
Los Angeles Dodgers
3 : 2
Boston Red Sox
Los Angeles Dodgers
6 : 9
Boston Red Sox
Los Angeles Dodgers
1 : 5
Boston Red Sox