รอบตัดเชือก
Worldseries
Boston Red Sox
8 : 1
St.Louis Cardinals
Boston Red Sox
2 : 4
St.Louis Cardinals
St.Louis Cardinals
5 : 4
Boston Red Sox
St.Louis Cardinals
2 : 4
Boston Red Sox
St.Louis Cardinals
1 : 3
Boston Red Sox
Boston Red Sox
6 : 1
St.Louis Cardinals