รอบตัดเชือก
Worldseries
Los Angeles Dodgers
3 : 1
Houston Astros
Los Angeles Dodgers
6 : 7
Houston Astros
Houston Astros
5 : 3
Los Angeles Dodgers
Houston Astros
2 : 6
Los Angeles Dodgers
Houston Astros
13 : 12
Los Angeles Dodgers
Los Angeles Dodgers
3 : 1
Houston Astros
Los Angeles Dodgers
1 : 5
Houston Astros