รอบตัดเชือก
Worldseries
Houston Astros
4 : 5
Washington Nationals
Houston Astros
3 : 12
Washington Nationals
Washington Nationals
1 : 4
Houston Astros
Washington Nationals
1 : 8
Houston Astros
Washington Nationals
1 : 7
Houston Astros
Houston Astros
2 : 7
Washington Nationals
Houston Astros
2 : 6
Washington Nationals