กองหน้า

8
เอสโตเนีย
9
เอสโตเนีย
39
เอสโตเนีย
46
เอสโตเนีย

กองกลาง

6
เอสโตเนีย
10
เอสโตเนีย
11
เอสโตเนีย
17
เอสโตเนีย
18
เอสโตเนีย
19
เอสโตเนีย
23
เอสโตเนีย
30
เอสโตเนีย
33
เอสโตเนีย
69
เอสโตเนีย
77
เอสโตเนีย

กองหลัง

3
เอสโตเนีย
4
เอสโตเนีย
4
เอสโตเนีย
5
เอสโตเนีย
13
เอสโตเนีย
15
เอสโตเนีย
15
เอสโตเนีย
22
เอสโตเนีย
22
เอสโตเนีย
24
เอสโตเนีย
28
เอสโตเนีย
42
เอสโตเนีย
87
เอสโตเนีย

ผู้รักษาประตู

12
เอสโตเนีย