ลีกสูงสุดของลัตเวีย
เอฟเฮชเค  ไลปายาส เมตาลุร์ก logo
เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก
2
1
จบ
(1 - 1)
เอฟเค วัลเมียรา logo
เอฟเค วัลเมียรา
เต็ม ครึ่ง