เวลา ชื่อทีม เต็ม ครึ่ง
คลับ อเมริกา 1
ไทเกรส ยูเอเอ็นแอล 3
0
0
0
0