ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
5-3
ครึ่ง
0
0
จบ 2 1
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
1-3
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
0-8
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
6-7
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
6-7
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
1-8
ครึ่ง
0
2
จบ 1 3
2-10
ครึ่ง
2
1
จบ 4 2
12-12
ครึ่ง
1
1
จบ 1 3
10-3
ครึ่ง
2
1
จบ 3 1
4-1
ครึ่ง
2
0
จบ 5 1
8-4
ครึ่ง
0
4
จบ 0 7
2-6
ครึ่ง
0
0
จบ 3 2
6-8
ครึ่ง
0
3
จบ 1 7
1-5
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
4-14
90นาที[1-1],120นาที[1-1],จุดโทษ[4-5],โครย์ดอน คิงส์ชนะ
ครึ่ง
1
0
จบ 4 3
4-5
ครึ่ง
0
5
จบ 0 7
2-4
ครึ่ง
0
0
จบ 3 1
4-4
ครึ่ง
0
1
จบ 1 5
0-5
ครึ่ง
0
0
จบ 5 0
13-1
ครึ่ง
1
0
จบ 2 4
3-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
5-7
90นาที[0-0],120นาที[0-1],ค็อกเบิร์น ซิตี้ชนะ
ครึ่ง
2
3
จบ 3 6
2-3
ครึ่ง
0
2
จบ 1 4
5-11
ครึ่ง
1
0
จบ 4 0
3-3
ครึ่ง
2
0
จบ 3 2
3-11
ครึ่ง
3
0
จบ 4 1
5-4
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
11-3
ครึ่ง
1
2
จบ 1 4
5-4
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
4-4
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
6-4
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
5-0
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
6-6
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
ครึ่ง
3
1
จบ 3 3
1-3
ครึ่ง
0
1
จบ 1 3
4-5