ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
3-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
4-7
90นาที[0-0],120นาที[1-2],แอร์เบ ไลป์ซิกชนะ
ครึ่ง
0
0
จบ 0 3
3-3
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
7-2
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
8-6
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
11-4
ครึ่ง
2
0
จบ 3 0
7-2
ครึ่ง
0
0
จบ 2 2
11-4
ครึ่ง
0
0
จบ 3 0
2-5
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
6-8
ครึ่ง
1
2
จบ 1 5
4-6
ครึ่ง
1
0
จบ 2 1
2-8
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
4-3
ครึ่ง
0
1
จบ 0 3
5-2
ครึ่ง
3
0
จบ 8 0
10-1
ครึ่ง
1
0
จบ 4 1
6-10
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
3-7
ครึ่ง
0
2
จบ 1 2
4-9
ครึ่ง
0
2
จบ 1 3
9-9
ครึ่ง
1
2
จบ 4 3
3-7
ครึ่ง
0
1
จบ 3 1
5-6
ครึ่ง
1
2
จบ 2 2
3-2
90นาที[2-2],120นาที[5-2],ทารูนาWin
ครึ่ง
0
2
จบ 1 2
1-8
ครึ่ง
1
1
จบ 1 2
3-5
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
8-8
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
5-9
90นาที[1-1],120นาที[2-1],ลอนเซสตัน ซิตี้Win
ครึ่ง
0
3
จบ 0 6
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
ครึ่ง
0
0
จบ 2 1
8-3
ครึ่ง
0
2
จบ 1 3
4-4
ครึ่ง
3
0
จบ 5 2
4-6
ครึ่ง
1
1
จบ 1 1
7-3
ครึ่ง
3
0
จบ 5 0
3-1
ครึ่ง
1
3
จบ 1 4
1-6
ครึ่ง
0
1
จบ 0 2
5-4
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
5-4
ครึ่ง
1
0
จบ 1 3
8-10
ครึ่ง
1
1
จบ 1 3
13-2