ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
2-4
90นาที[0-0],120นาที[0-1],อูจเปสต์ชนะ
ครึ่ง
0
0
จบ 5 1
ครึ่ง
0
1
จบ 0 3
5-1
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
5-3
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
2-2
ครึ่ง
2
1
จบ 4 1
6-3
ครึ่ง
6
1
จบ 6 1
11-2
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
6-3
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
8-2
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
7-3
90นาที[1-1],120นาที[1-1],จุดโทษ[4-1],เซ้าท์ เมลเบิร์นWin
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
ครึ่ง
3
0
จบ 3 0
3-11
ครึ่ง
0
2
จบ 1 5
4-5
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
90นาที[1-1],120นาที[1-2],FC Sfintul Gheorgheชนะ
ครึ่ง
0
1
จบ 2 1
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
3-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
3-1
ครึ่ง
2
1
จบ 4 1
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
ครึ่ง
1
2
จบ 1 3
5-3
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
7-4
ครึ่ง
1
2
จบ 3 4
6-6
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
5-8
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
2-3
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
6-4
ครึ่ง
0
0
จบ 3 1
1-5
ครึ่ง
1
1
จบ 1 2
3-2
ครึ่ง
1
1
จบ 3 1
4-5
ครึ่ง
0
1
จบ 2 2
13-4
90นาที[2-2],120นาที[5-2],ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19)Win
ครึ่ง
1
1
จบ 1 2
8-8
ครึ่ง
1
0
จบ 3 0
4-0
ครึ่ง
1
1
จบ 4 2
14-0
ครึ่ง
0
0
จบ 2 1
9-2