ครึ่ง
0
2
จบ 1 3
4-6
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
2-3
90นาที[1-1],120นาที[3-2],เอซี เวนิชWin
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
6-2
ครึ่ง
0
1
จบ 2 2
6-3
90นาที[2-2],จุดโทษ[4-5],Sociedade Acaoชนะ
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
6-1
ครึ่ง
0
2
จบ 1 2
3-2
ครึ่ง
1
1
จบ 2 1
2-5
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
3-4
ครึ่ง
3
0
จบ 4 0
10-1
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
5-4
90นาที[0-0],จุดโทษ[14-13],ปอนเต เปรตาWin
ครึ่ง
0
1
จบ 1 4
3-4
ครึ่ง
0
1
จบ 1 3
4-3
ครึ่ง
2
0
จบ 4 0
3-2
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
1-3
ครึ่ง
0
0
จบ 0 3
1-11
ครึ่ง
1
0
จบ 4 1
8-1
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
3-8
ครึ่ง
2
0
จบ 4 0
5-0
ครึ่ง
1
2
จบ 3 2
10-4
ครึ่ง
0
1
จบ 2 2
6-6
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
3-2
ครึ่ง
0
1
จบ 0 2
7-1
ครึ่ง
0
3
จบ 2 7
4-6
ครึ่ง
0
1
จบ 1 2
6-4
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
3-2
90นาที[1-1],120นาที[1-2],เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 23)ชนะ
ครึ่ง
10
0
จบ 17 0
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
3-5
ครึ่ง
2
0
จบ 3 0
ครึ่ง
0
0
จบ 0 3
2-4
ครึ่ง
1
1
จบ 2 2
ครึ่ง
2
1
จบ 3 1