Alessio Curci logo
  • ผู้เล่น: Alessio Curci
  • ประเทศ:
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 16/02/2002
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: 0
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
17
ลักเซมเบิร์ก กองกลาง
เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(ยู 19) กองกลาง