ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
5-5
90min[1-1],120min[3-2],เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้นWin
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
7-11
90min[0-0],120min[0-2],บาร์เซโลน่าWin
ครึ่ง
1
0
จบ 2 1
5-4
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
5-10
ครึ่ง
0
1
จบ 1 2
3-1
ครึ่ง
2
1
จบ 2 2
6-5
ครึ่ง
0
2
จบ 0 4
6-1
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
6-5
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
5-13
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
5-2
ครึ่ง
0
1
จบ 1 2
4-3
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
5-4
ครึ่ง
0
0
จบ 0 4
3-4
ครึ่ง
1
1
จบ 2 2
90min[2-2],120min[2-2],Pen[4-5],SalalahWin
ครึ่ง
2
0
จบ 3 0
2-7
ครึ่ง
0
2
จบ 1 2
1-11
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
6-2
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
6-7
90min[1-1],120min[1-2],อัล ซูวาอีWin
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
1-9
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
8-3