ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
บูร์ซาสปอร์ 17 11 0 6 64.7 0.0 35.3
อิสตันบูลสปอร์ 17 11 0 6 64.7 0.0 35.3
อุมรานิเยสปอร์ 17 11 0 6 64.7 0.0 35.3
เอสคิเซไฮสปอร์ 17 11 0 6 64.7 0.0 35.3
อดาน่าสปอร์ 17 9 0 8 52.9 0.0 47.1
ออสมานลิสปอร์ เอฟซี 17 9 0 8 52.9 0.0 47.1
ฮาเตย์สปอร์ 17 8 0 9 47.1 0.0 52.9
เมเนแมน เบเลดิเยสปอร์ 18 8 1 9 44.4 5.6 50.0
อัลเตย์สปอร์ 17 8 0 9 47.1 0.0 52.9
อัคฮีซาร์ เบเลดิเยสปอร์ 17 8 0 9 47.1 0.0 52.9
อัลตินอร์ดู 17 7 0 10 41.2 0.0 58.8
เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี 17 7 0 10 41.2 0.0 58.8
กิริซันสปอร์ 18 7 0 11 38.9 0.0 61.1
โบลูสปอร์ 17 6 0 11 35.3 0.0 64.7
คารากูมรัค 17 6 0 11 35.3 0.0 64.7
อดาน่า เดมิร์สปอร์ 17 6 0 11 35.3 0.0 64.7
บาลิเคซิสปอร์ 17 5 0 12 29.4 0.0 70.6
เคซิโอเรนกูคู 17 2 1 14 11.8 5.9 82.4