• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
รอบ26 เต็ม ครึ่ง
อาซารัมส์ ไอเอฟ เอฟเค (ญ)
คเวนสเวนเด้นส์ ไอเค (ญ)
0
0
0
0
วาสเทราสบีเค30 (ญ)
เคไอเอฟ โอเรโบร ดียูเอฟเอฟ(ญ)
0
4
0
3
ไอเค อุปซาลา (ญ)
Assi IF (w)
1
4
0
1
เอไอเคโซลน่า (ญ)
คุงส์บัคก้า ดีเอฟเอฟ (ญ)
0
0
0
0
Ljusdal (w)
มอลเบ็คเคน ไอเอฟ (ญ)
7
0
3
0
ลินเชอปิงส์ เอฟเค (ญ)
IF Boljan (w)
6
0
2
0
ซันด์สวาลล์ ดีเอฟเอฟ(ญ)
ยูเมีย ไอเค (ญ)
3
1
2
0