ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
เคไอเอฟ โอเรโบร ดียูเอฟเอฟ(ญ) 4 3 1 0 75.0 25.0 0.0
เอไอเคโซลน่า (ญ) 5 3 0 2 60.0 0.0 40.0
Assi IF (w) 4 2 0 2 50.0 0.0 50.0
ซันด์สวาลล์ ดีเอฟเอฟ(ญ) 1 1 0 0 100.0 0.0 0.0
วาสเทราสบีเค30 (ญ) 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
ลินเชอปิงส์ เอฟเค (ญ) 2 1 0 1 50.0 0.0 50.0
ไอเค อุปซาลา (ญ) 4 1 0 3 25.0 0.0 75.0
คเวนสเวนเด้นส์ ไอเค (ญ) 1 0 1 0 0.0 100.0 0.0
Ljusdal (w) 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
มอลเบ็คเคน ไอเอฟ (ญ) 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
ยูเมีย ไอเค (ญ) 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
คุงส์บัคก้า ดีเอฟเอฟ (ญ) 1 0 0 1 0.0 0.0 100.0
อาซารัมส์ ไอเอฟ เอฟเค (ญ) 2 0 0 2 0.0 0.0 100.0
IF Boljan (w) 2 0 0 2 0.0 0.0 100.0