Stefano Bensi logo
  • ผู้เล่น: Stefano Bensi
  • ประเทศ: ลักเซมเบิร์ก
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 11/08/1988
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
11
โฟล่า เอสซ์ กองหน้า
11
ลักเซมเบิร์ก กองหน้า