Sebastian Ross logo
  • ผู้เล่น: Sebastian Ross
  • ประเทศ:
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 20/01/2000
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
27
อเบอร์ดีน กองกลาง