ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
8-3
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
7-3
ครึ่ง
0
2
จบ 0 3
2-5
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
6-4
ครึ่ง
1
1
จบ 1 2
5-4
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
1-9
90min[1-1],120min[1-4],เรอัล บายาโดลิดWin
ครึ่ง
1
2
จบ 2 2
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
ครึ่ง
0
3
จบ 3 5
ครึ่ง
1
0
จบ 2 1
5-1
ครึ่ง
0
1
จบ 3 2
8-5
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
6-6
ครึ่ง
0
0
จบ 2 1
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
ครึ่ง
1
1
จบ 2 1
2-3
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
3-2
ครึ่ง
2
1
จบ 3 1
7-1
ครึ่ง
0
2
จบ 2 3
4-10
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
2-7
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
9-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
5-1
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
3-1
ครึ่ง
0
2
จบ 2 2
9-4
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
4-3
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
4-8
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
7-3
ครึ่ง
1
1
จบ 2 1
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
4-1
ครึ่ง
2
1
จบ 2 2
7-3
ครึ่ง
1
1
จบ 2 5
ครึ่ง
1
1
จบ 2 1
8-1
ครึ่ง
1
2
จบ 2 2
5-1