ครึ่ง
2
0
จบ 3 1
1-9
ครึ่ง
2
2
จบ 2 3
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
7-6
ครึ่ง
1
2
จบ 1 3
5-0
ครึ่ง
1
0
จบ 3 0
5-5
ครึ่ง
2
2
จบ 2 2
1-1
ครึ่ง
0
3
จบ 1 6
2-2
ครึ่ง
1
1
จบ 1 1
7-7
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
ครึ่ง
0
1
จบ 0 2
6-9
ครึ่ง
0
1
จบ 0 2
1-1
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
4-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
7-4
ครึ่ง
0
1
จบ 2 2
5-3
ครึ่ง
2
0
จบ 3 0
5-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 2
1-3
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
7-6
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
3-9
ครึ่ง
0
1
จบ 2 1
7-4
ครึ่ง
0
1
จบ 0 2
2-7
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
6-4
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
6-7
ครึ่ง
2
1
จบ 3 2
2-7
ครึ่ง
2
1
จบ 2 1
4-9
ครึ่ง
3
2
จบ 3 2
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
7-6
ครึ่ง
0
1
จบ 1 3
2-4
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
2-1
ครึ่ง
0
1
จบ 0 3
2-7
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
4-2
ครึ่ง
1
1
จบ 1 2
6-3
ครึ่ง
2
2
จบ 3 5
6-2
ครึ่ง
1
1
จบ 1 3
3-2
ครึ่ง
1
0
จบ 3 0
13-3
ครึ่ง
1
0
จบ 3 0
6-3
ครึ่ง
0
1
จบ 0 3
0-13
ครึ่ง
2
0
จบ 3 1
2-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
1-9
90min[0-0],จุดโทษ[4-2],พีเอสเอส สเลมันWin
ครึ่ง
2
0
จบ 5 0
6-0
ครึ่ง
2
1
จบ 6 1
4-3
ครึ่ง
3
0
จบ 3 0
7-2
ครึ่ง
0
0
จบ 1 2
1-3
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
5-2
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
4-4
ครึ่ง
1
0
จบ 1 2
2-8