ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
3-10
90min[1-1],120min[1-1],Pen[2-4],เลบานเต้Win
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
1-12
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
3-4
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
ครึ่ง
0
0
จบ 4 1
ครึ่ง
0
1
จบ 0 2
ครึ่ง
3
0
จบ 4 0
ครึ่ง
1
1
จบ 2 5
ครึ่ง
0
0
จบ 1 2
10-4
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
3-4
90min[0-0],120min[0-1],เซบีย่าWin
ครึ่ง
1
0
จบ 4 0
5-6
ครึ่ง
1
0
จบ 1 2
2-11
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
3-10
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
7-1
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
6-6
ครึ่ง
3
1
จบ 5 2
5-4
ครึ่ง
1
1
จบ 3 1
6-3
ครึ่ง
2
0
จบ 3 1
2-5
ครึ่ง
1
2
จบ 2 3
8-2
ครึ่ง
1
1
จบ 1 1
11-5
90min[1-1],Pen[3-4],ซาร์เมียนโต้Win
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
3-6
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
5-3
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
9-7
ครึ่ง
0
4
จบ 0 4
0-5
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
2-5
ครึ่ง
0
0
จบ 0 3
6-5
ครึ่ง
1
0
จบ 4 0
5-6
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
2-1
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
ครึ่ง
0
2
จบ 0 3
3-2
ครึ่ง
5
0
จบ 10 0
13-0
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
12-2
ครึ่ง
1
0
จบ 3 0
6-5
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
1-6
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
5-5
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
ครึ่ง
2
0
จบ 4 0
7-0
ครึ่ง
1
1
จบ 1 2
3-3
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
2-9
90min[0-0],Pen[6-7],ฟาร์โคWin
ครึ่ง
1
0
จบ 1 2
0-7
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
6-6
ครึ่ง
1
1
จบ 1 1
1-2
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
4-0
ครึ่ง
0
1
จบ 1 3
4-3
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
ครึ่ง
2
0
จบ 4 4
4-7
ครึ่ง
0
0
จบ 2 1
7-7
ครึ่ง
1
0
จบ 4 0
1-5
ครึ่ง
1
0
จบ 1 2
0-7
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
5-3
ครึ่ง
2
1
จบ 5 3
10-7
ครึ่ง
1
1
จบ 1 1
12-3
ครึ่ง
2
0
จบ 2 2
5-7
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
3-4
ครึ่ง
2
1
จบ 2 4
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
2-4
ครึ่ง
0
0
จบ 0 3
3-10
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
6-5