ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
2-5
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
4-3
90min[1-1],Two Rounds[2-2],120min[1-1],จุดโทษ[3-2],สวิตเซอร์แลนด์(ญ)Win
ครึ่ง
3
1
จบ 4 1
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
4-7
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
6-9
ครึ่ง
1
3
จบ 2 4
3-5
ครึ่ง
1
1
จบ 3 2
7-2
ครึ่ง
1
0
จบ 2 1
2-3
ครึ่ง
3
1
จบ 4 1
0-3
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
4-6
90min[1-1],จุดโทษ[5-6],เรโม เบเลมชนะ
ครึ่ง
3
0
จบ 8 0
6-0
ครึ่ง
6
0
จบ 15 0
11-0
ครึ่ง
0
1
จบ 0 3
6-2
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
4-7
ครึ่ง
1
2
จบ 1 2
4-3
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
7-8
ครึ่ง
5
0
จบ 7 0
4-1
ครึ่ง
1
1
จบ 1 3
2-8
ครึ่ง
1
1
จบ 1 1
13-3
ครึ่ง
0
3
จบ 0 4
0-3
ครึ่ง
1
1
จบ 4 2
3-6
ครึ่ง
1
0
จบ 4 0
6-2
ครึ่ง
0
4
จบ 0 8
0-6
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
8-4
90min[1-1],120min[1-1],จุดโทษ[4-5],ชุนนัมดรากอนส์ชนะ
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
1-4
90min[1-1],120min[1-1],จุดโทษ[4-3],กิมแฮ ซิตี้Win
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
8-0
90min[1-1],120min[3-1],กยองนัม เอฟซีWin
ครึ่ง
0
0
จบ 2 2
4-2
90min[2-2],120min[2-2],จุดโทษ[5-3],ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่นWin
ครึ่ง
3
1
จบ 6 1
7-4
ครึ่ง
1
2
จบ 2 2
90min[2-2],120min[3-2],ลาซิโอ(เยาวชน)Win
ครึ่ง
1
0
จบ 1 2
6-9
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
4-3
ครึ่ง
2
1
จบ 2 3
5-2
ครึ่ง
3
1
จบ 6 1
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
3-2
ครึ่ง
1
0
จบ 3 0
5-1
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
3-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 2
ครึ่ง
0
2
จบ 0 3
7-2
ครึ่ง
1
0
จบ 3 0
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
1-4
ครึ่ง
0
1
จบ 1 2
3-10
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
6-4
ครึ่ง
2
1
จบ 3 3
5-9
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
7-5
ครึ่ง
0
3
จบ 0 4
2-8
ครึ่ง
2
1
จบ 3 1
2-1
ครึ่ง
0
3
จบ 0 3
2-8
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
4-10
ครึ่ง
3
0
จบ 5 0
7-5
ครึ่ง
0
0
จบ 3 0
8-3
ครึ่ง
0
2
จบ 1 4
2-5
ครึ่ง
1
1
จบ 1 1
4-6
ครึ่ง
1
1
จบ 4 2
5-1
ครึ่ง
4
1
จบ 4 1
4-1
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
0-7
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
6-11
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
3-2
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
7-3
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
3-5
ครึ่ง
1
0
จบ 3 0
3-0
ครึ่ง
0
1
จบ 1 2
4-8
ครึ่ง
1
0
จบ 1 2
1-3
ครึ่ง
1
0
จบ 3 0
6-5