ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
4-4
ครึ่ง
1
0
จบ 1 2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 2
10-2
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
1-5
ครึ่ง
4
0
จบ 8 0
13-2
ครึ่ง
1
2
จบ 2 2
4-10
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
3-6
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
6-2
ครึ่ง
1
0
จบ 3 1
10-1
ครึ่ง
0
0
จบ 0 3
7-1
ครึ่ง
6
0
จบ 6 0
6-1
ครึ่ง
2
2
จบ 2 3
9-2
ครึ่ง
0
2
จบ 1 7
5-11
ครึ่ง
0
1
จบ 0 1
3-3
ครึ่ง
1
1
จบ 1 6
5-6
ครึ่ง
1
0
จบ 2 1
6-4
ครึ่ง
0
5
จบ 1 5
5-5
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
4-6
ครึ่ง
1
1
จบ 1 3
5-7
ครึ่ง
1
1
จบ 1 3
2-6
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
3-9
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
5-6
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
4-10
ครึ่ง
1
1
จบ 1 1
3-11
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
2-10
ครึ่ง
0
2
จบ 1 4
4-9
ครึ่ง
0
0
จบ 1 2
2-5
ครึ่ง
0
0
จบ 4 0
ครึ่ง
2
1
จบ 2 3
7-8
ครึ่ง
1
3
จบ 1 4
3-4
ครึ่ง
3
0
จบ 4 2
10-1
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
6-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
0-2
ครึ่ง
0
1
จบ 2 2
7-1
ครึ่ง
1
3
จบ 1 4
2-8
ครึ่ง
2
0
จบ 4 0
5-8
ครึ่ง
0
2
จบ 1 2
2-5
ครึ่ง
1
1
จบ 2 1
2-4
ครึ่ง
2
1
จบ 4 1
10-0
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
6-6
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
7-8