ครึ่ง
0
0
จบ 0 2
3-10
ครึ่ง
0
0
จบ 1 3
1-5
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
6-8
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
4-3
90min[0-0],Pen[5-6],อิตูไซย์โงWin
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
3-2
90min[1-1],Pen[6-5],สปอร์ติโว่ ด็อก ซูดWin
ครึ่ง
0
1
จบ 2 2
4-2
90min[2-2],Pen[4-3],เจนเนอรัลลามาดริดWin
ครึ่ง
2
1
จบ 2 2
4-6
90min[2-2],Pen[5-6],เดปอร์ติโว ปารากัวโยWin
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
4-0
90min[0-0],Pen[5-6],ซีเอ อัตลาสWin
ครึ่ง
1
0
จบ 3 1
5-4
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
6-4
ครึ่ง
0
1
จบ 3 1
4-5
ครึ่ง
1
1
จบ 1 1
1-4
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
1-7
ครึ่ง
0
3
จบ 1 3
8-1
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
1-8
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
2-9
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
2-4
ครึ่ง
2
0
จบ 7 1
13-0
ครึ่ง
3
0
จบ 8 1
1-6
ครึ่ง
0
1
จบ 1 2
2-1
ครึ่ง
0
1
จบ 2 2
1-1
ครึ่ง
0
1
จบ 2 2
4-0
ครึ่ง
2
1
จบ 3 1
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
3-3
ครึ่ง
1
0
จบ 3 0
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
8-4
ครึ่ง
1
0
จบ 3 0
5-1
ครึ่ง
0
0
จบ 1 2
ครึ่ง
1
1
จบ 3 1
8-1
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
ครึ่ง
0
0
จบ 3 0
1-9
ครึ่ง
1
1
จบ 1 3
4-3
ครึ่ง
1
1
จบ 2 2
5-2
ครึ่ง
1
0
จบ 2 1
2-3
ครึ่ง
1
2
จบ 2 2
12-3
ครึ่ง
1
2
จบ 2 2
12-1
ครึ่ง
1
0
จบ 2 1
1-1
ครึ่ง
1
3
จบ 2 4
7-1
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
2-5
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
1-3
ครึ่ง
1
3
จบ 1 3
12-1
ครึ่ง
0
3
จบ 0 5
7-4
ครึ่ง
1
0
จบ 3 2
2-7
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1