ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
5-6
90min[1-1],120min[1-2],แอทเลติก เอสคาลเดสชนะ
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
9-4
ครึ่ง
1
3
จบ 1 4
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
5-7
90min[1-1],120min[3-1],เอล มาสรี่Win
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
1-10
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
8-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
1-3
90min[0-0],จุดโทษ[5-4],4 de JulhoWin
ครึ่ง
2
1
จบ 5 2
1-2
ครึ่ง
1
0
จบ 3 4
3-6
ครึ่ง
1
0
จบ 2 1
5-9
ครึ่ง
2
0
จบ 3 0
2-8
ครึ่ง
0
2
จบ 0 5
1-10
ครึ่ง
0
2
จบ 0 3
0-14
ครึ่ง
0
1
จบ 0 3
4-3
ครึ่ง
0
2
จบ 0 4
7-7
ครึ่ง
0
0
จบ 0 2
1-2
ครึ่ง
3
0
จบ 3 1
2-8
ครึ่ง
3
0
จบ 3 1
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
ครึ่ง
1
0
จบ 1 1
7-8
ครึ่ง
0
1
จบ 0 3
2-4
ครึ่ง
1
1
จบ 3 1
5-7
ครึ่ง
1
1
จบ 1 2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
4-2
ครึ่ง
2
1
จบ 3 1
9-4
ครึ่ง
0
4
จบ 0 7
ครึ่ง
0
0
จบ 4 0
4-0
ครึ่ง
0
0
จบ 2 2
16-7
ครึ่ง
0
0
จบ 2 1
6-3
ครึ่ง
1
1
จบ 1 3
3-2
ครึ่ง
1
2
จบ 6 6
ครึ่ง
2
2
จบ 2 3
3-8
ครึ่ง
0
1
จบ 1 2
4-2
ครึ่ง
1
1
จบ 2 1
2-3