ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
1-6
90min[0-0],Pen[7-8],โรเดซ อเวรอนWin
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
2-4
90min[1-1],120min[1-1],Pen[2-4],อาเมียงส์Win
ครึ่ง
0
0
จบ 0 2
8-0
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
10-3
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
7-3
90min[1-1],Pen[6-7],วอคกิ้งWin
ครึ่ง
1
2
จบ 2 2
7-1
90min[2-2],120min[2-4],สเปเซียWin
ครึ่ง
1
0
จบ 3 1
6-5
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
1-3
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
1-5
ครึ่ง
1
1
จบ 4 2
4-5
ครึ่ง
0
1
จบ 1 1
8-3
ครึ่ง
2
1
จบ 3 1
5-5
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
4-1
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
7-3
ครึ่ง
1
0
จบ 2 1
2-7
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
8-6
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
3-12
90min[1-1],120min[1-3],บราก้า(ญ)Win
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
9-5
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
5-1
ครึ่ง
2
1
จบ 2 2
2-4
ครึ่ง
0
0
จบ 4 0
3-5
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
3-7
ครึ่ง
0
1
จบ 1 3
7-7
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
2-4
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
4-8
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
1-4
ครึ่ง
1
0
จบ 4 0
5-7
ครึ่ง
1
0
จบ 2 3
ครึ่ง
0
0
จบ 1 1
ครึ่ง
1
1
จบ 1 1
2-6
90min[1-1],Pen[2-4],เกรอน็อบล์Win
ครึ่ง
0
0
จบ 0 2
ครึ่ง
2
0
จบ 3 0
ครึ่ง
2
0
จบ 2 0
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
6-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
0-5
ครึ่ง
2
0
จบ 2 2
3-6
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
3-5
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
2-11
ครึ่ง
2
0
จบ 2 1
8-6
ครึ่ง
0
1
จบ 2 3
6-5
ครึ่ง
1
0
จบ 2 0
7-1
ครึ่ง
2
0
จบ 3 1
ครึ่ง
0
0
จบ 2 0
5-5
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
ครึ่ง
2
2
จบ 3 2
2-7
ครึ่ง
1
1
จบ 1 2
4-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 0
ครึ่ง
1
0
จบ 1 0
ครึ่ง
0
0
จบ 0 2
0-5
ครึ่ง
0
0
จบ 1 0
7-2
ครึ่ง
0
0
จบ 0 1
5-4