Radoslaw Mroczkowski logo
  • ผู้เล่น: Radoslaw Mroczkowski
  • ประเทศ:
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1967-11-04
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค