Polo Raul Wila Canga logo
  • ผู้เล่น: Polo Raul Wila Canga
  • ประเทศ: เอกวาดอร์
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 09/02/1987
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
เฟอร์ซา อมาริลลา กองกลาง