Paul V. Coetzee rove logo
  • ผู้เล่น: Paul V. Coetzee rove
  • ประเทศ: เบลารุส
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 18/08/1964
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
นาฟตานนาวาโปลัตสค์