Nana Poku logo
  • ผู้เล่น: Nana Poku
  • ประเทศ: กานา
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง: 180
  • วันเกิด: 1992-10-23
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: £0.54 Million
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
เอนพ์พี Forward