อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 4 3 1
2 3 2 1
3 1 0 1
4 1 0 1