Mohammad Awwad logo
  • ผู้เล่น: Mohammad Awwad
  • ประเทศ: อิสราเอล
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 09/06/1997
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
อิสราเอล กองกลาง