Mikhail Gorbachev logo
  • ผู้เล่น: Mikhail Gorbachev
  • ประเทศ: เบลารุส
  • น้ำหนัก: 81
  • ความสูง: 183
  • วันเกิด: 29/07/1983
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
นาฟตานนาวาโปลัตสค์ กองหลัง