อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 1 1 0
2 1 0 1
3 1 1 0
4 1 1 0
5 1 1 0
6 1 0 1
7 1 0 1
8 1 0 1
9 1 0 1
10 1 1 0