Marat Mustafin logo
  • ผู้เล่น: Marat Mustafin
  • ประเทศ: -
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1971-05-25
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: -
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
มอร์โด้เวีย ซารานสค์