อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กิมแฮ ซิตี้ 7 7 0 0 0 21
2 กย็องจู เคเอชเอ็นพี 8 6 1 1 0 19
3 กังเนือง ซิตี้ 7 6 1 0 0 19
4 ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น 8 4 3 1 0 15
5 ชองจู จิคจิ 8 4 2 2 0 14
6 ฮวาซอง เอฟซี 8 4 2 2 0 14
7 อินชอน โคเรียล 7 3 2 2 0 11
8 เชนันซิตี้ 6 2 3 1 0 9
9 พย็องแท็กซิติเซ็น 8 2 3 3 0 9
10 ม็อกโป ซิตี้ 7 2 2 3 0 8
11 ชางวอนซิตี้ 8 2 2 4 0 8
12 กิมโป เอฟซี 7 1 4 2 0 7
13 ยังจู ซิตี้เซน 8 1 2 5 0 5
14 เกียงจู ซิติเซ่น เอฟซี 8 1 1 6 0 4
15 ชุนชอนซิติเซ็น 7 0 1 6 0 1
16 จอนจู ซิติเซน เอฟซี 8 0 1 7 0 1