อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮวาซอง เอฟซี 22 16 2 4 0 50
2 เกียงจู ซิติเซ่น FC 22 14 4 4 0 46
3 กิมโป เอฟซี 22 12 6 4 0 42
4 ยังพย็อง 22 13 2 7 0 41
5 โปชอน เอฟซี 22 12 3 7 0 39
6 พาจูซิติเซ็น เอฟซี 22 11 2 9 0 35
7 อิชอน ซิติเซน 21 8 5 8 0 29
8 ชิฮุงชิ ซิตี้ 22 8 5 9 0 29
9 ชองจู จิคจิ 21 7 4 10 0 25
10 ชุนชอนซิติเซ็น 22 4 3 15 0 15
11 ชุงจูซิติเซ็น 22 3 3 16 0 12
12 พย็องแท็กซิติเซ็น 22 3 1 18 0 10
Title Play-offs Degrade Team