อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กิมแฮ ซิตี้ 20 13 4 3 0 43
2 กย็องจู เคเอชเอ็นพี 20 11 6 3 0 39
3 กังเนือง ซิตี้ 20 12 3 5 0 39
4 ปูซาน ทรานสปอร์เตชั่น คอร์ปอเรชั่น 20 10 5 5 0 35
5 เชนันซิตี้ 20 9 6 5 0 33
6 ฮวาซอง เอฟซี 20 9 6 5 0 33
7 อินชอน โคเรียล 20 8 8 4 0 32
8 ชองจู จิคจิ 20 8 7 5 0 31
9 ชางวอนซิตี้ 20 7 7 6 0 28
10 ม็อกโป ซิตี้ 20 8 3 9 0 27
11 กิมโป เอฟซี 20 6 8 6 0 26
12 พย็องแท็กซิติเซ็น 20 5 4 11 0 19
13 ยังจู ซิตี้เซน 20 5 2 13 0 17
14 จอนจู ซิติเซน เอฟซี 20 3 4 13 0 13
15 ชุนชอนซิติเซ็น 20 2 7 11 0 13
16 เกียงจู ซิติเซ่น เอฟซี 20 1 6 13 0 9
Title Play-offs Championship Playoff Degrade Team