• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ24 เต็ม ครึ่ง
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย
ฮาโปเอล ริซอน 3
4
0
1
0
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 2
ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม 1
0
0
0
0
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 1
มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า 2
0
4
0
2
ฮาโปเอล อฟูล่า 5
คาฟร์ กาซิม 2
1
0
1
0
ฮาโปเอล เบนาย ลอด 1
ฮาโปเอล เอเคอร์ เอฟซี 2
0
1
0
0
ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา 2
ฮาโปเอล นาซาเรท 1 3
0
0
0
0
ฮาโปเอล รามัต กาน 2
ฮาโปเอล เบนายซัคนิน 3
1
5
0
1
ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม 3
ฮาโปเอล แอชเคลอน 4
2
2
2
2