รอบ12 เต็ม ครึ่ง
ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา 1 3
ฮาโปเอล รามัต กาน 3
1
0
1
0
ฮาโปเอล เบนาย ลอด 3
ฮาโปเอล เบนายซัคนิน 3
2
1
1
1
ฮาโปเอล อฟูล่า 5
ฮาโปเอล ริซอน 2
0
0
0
0
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 4
ฮาโปเอล นาซาเรท 3
1
0
1
0
ฮาโปเอล แอชเคลอน 2
ฮาโปเอล เอเคอร์ เอฟซี
1
0
1
0
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 2
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย 2
1
2
0
1
ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม 2
คาฟร์ กาซิม 2
3
3
1
1
ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม 1
มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า 2
1
1
1
0