• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
รอบ7 เต็ม ครึ่ง
ฮาโปเอล อฟูล่า 1
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 2
2
3
2
0
ฮาโปเอล รามัต กาน 1
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า 1
1
1
0
0
ฮาโปเอล แอชเคลอน
ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม 1
4
1
2
1
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย 1
ฮาโปเอล นาซาเรท 2
0
1
0
0