เต็ม ครึ่ง
คาฟร์ กาซิม
ฮาโปเอล นาซาเรท 2
1
1
0
1
ฮาโปเอล นาซาเรท 1
คาฟร์ กาซิม 2
1
1
0
0