ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Hapoel Natzrat EIite 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ฮาโปเอล แอคโค่ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ฮาโปเอล รานาน่า 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ฮาโปเอลนาห์รัทเยฮูดา 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ฮาโปเอล ไฮฟา 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ฮาโปเอล รามัต กาน 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ฮาโปเอล เบนาย ลอด 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%