• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รอบ5 เต็ม ครึ่ง
แคชไค 1
ฟาร์ เซปาซี่ 2
0
2
0
2
คูเนห์ เบ คูเนห์ 3
โอซิน อัลบอร์ซ 1
1
1
1
0
อลูมิเนียม อารัก เอฟซี 2
เอสเตกัล คูซสถาน 2
1
0
1
0
มาลาวัน 3
โคเชห์ ทาเลย์ 3
2
3
0
1
Niroye Zamini 2
นาวาด เออร์เมีย
1
1
0
0
อาร์แมน โกฮาร์ 2
บาดราน เอฟซี 3
2
2
1
0
ซอร์คพูชาน พักแดชท์ 1
เมส ราฟซานจาน 2
2
3
0
1
ชาร์ดารี ทาบริซ 1
ซีพิดรูด แรชต์ 4
0
2
0
0
ดามาช กิลาน เอฟซี 4
เมส เคอมัน 3
0
0
0
0