ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
คูเนห์ เบ คูเนห์ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ดามาช กิลาน เอฟซี 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
แคชไค 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
เมส เคอมัน 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
อลูมิเนียม อารัก เอฟซี 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ฟาร์ เซปาซี่ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
อาร์แมน โกฮาร์ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
โอซิน อัลบอร์ซ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Niroye Zamini 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
โคเชห์ ทาเลย์ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ชาร์ดารี ทาบริซ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
นาวาด เออร์เมีย 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ซีพิดรูด แรชต์ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
เมส ราฟซานจาน 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ซอร์คพูชาน พักแดชท์ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
มาลาวัน 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
เอสเตกัล คูซสถาน 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
บาดราน เอฟซี 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%