ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
Foolad Yazd FC 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Kheybar Khorramabad 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
ราห์ อฮัน 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
กอล โกฮาร์ เอฟซี 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
คูเนห์ เบ คูเนห์ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
เอสเตกฮลาน 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
ซีพิดรูด แรชต์ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
บาดราน เอฟซี 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
อลูมิเนียม อารัก เอฟซี 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
มาลาวัน 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
เมส เคอมัน 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
ฟาร์ เซปาซี่ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
พาร์ส โจโนบิ แจม 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
เมส ราฟซานจาน 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
โอซิน อัลบอร์ซ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
นาซซาจี้ มาซานดาราน 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
นาฟท์ มาสจีด โซเลย์แมน เอฟซี 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Iranjavan Bushehr 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0